Quality

Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız çerçevesinde, tüm üretim süreçlerimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülmekte; ürün ve hizmetlerimizin istenilen özelliklerde ve uluslararası standartlara uygunluğu için gerekli olan tüm işlemler hassasiyetle takip edilmektedir.

Bileşim Kimya için ürün ve hizmette kalitenin mümkün olan en yüksek seviyede gerçekleştirilmesi kadar, yakalanan başarının sürekliliği ve gelişimi de önem arz etmektedir. Bu nedenle, müşterilerimizin mevcut ihtiyaçlarının yanında gelecekteki ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hizmet kalitemizin devamlılığı için gerekli olan yatırım ve iyileştirmelerin hayata geçirilmesine büyük önem verilir.

Bu bağlamda, hedefimiz, tüm üretim süreçlerimizde verimliliğimizi artıracak ve maliyetlerimizi minimum seviyede tutacak iyileştirmeleri düzenli ve sistematik bir şekilde hayata geçirmek, kalite bilincini muhafaza etmek ve Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve uygulamaktır.